10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ
10 Aralık 2019, Salı

Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine kanıttır.

İSLÂM’DA İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ

 “Hamd Allah’a olsun ve salât ile selâm da Allah’ın Peygamberi Seyyidimiz Abdullah oğlu Muhammed’e, O’nun âlıne ve ashâbına ve O’nun getirdiği hidâyet yoluna tâbi olanlara olsun.''

 Hamd ve salâtdan sonra şunu belirtelim ki, bu beyanname, Dünya İslâm Konseyi’nin neşrettiği ikinci belgedir ve İslâm’da İnsan Haklarını ihtiva etmektedir.

Daha önce İslâm Konseyi, İslâm Nizâmı’nın genel çerçevesini teşkil eden Evrensel İslâm Beyannamesi’ni neşretmişti. Her iki vesikanın da, Hicrî XV. Asrın girişine ve dünyadaki İslâmi hizmetlerin ve hareketlerin başarılı olduğu bir döneme rastlaması, İnşâllah hayra işarettir.

İslâm’da insan hakları, herhangi bir kralın yahut idarecinin ihsânı olarak kabul edilmediği gibi, mahalli bir otorite yahut milletlerarası bir müessesenin aldığı karar da değildir. Belki insan hakları, kaynağı ilâhi olan bir hükümle kesin olarak kabul edilen fıtrî haklardır. Bu sebeple hiçbiri inkâr edilemez, ortadan kaldırılamaz, çiğnenemez, bu haklara tecavüz edilmesine müsamaha ile bakılamaz ve bu haklardan asla vazgeçilemez.

Bugün ilan ettiğimiz İslâm’da İnsan Hakları Belgesi, çok samimi bir gayretin neticesi ve meyvesidir. Bunun ortaya çıkması için çok sayıda büyük İslâm mütefekkirleri ve İslâmi hareket liderlerinin katkıları olmuştur. Gösterilen gayretler neticesinde, hamd olsun, Allah’ın Kitabı Kur’an ve Resulünün sünnetine dayanılarak insan haklarını şâmil bir beyannâme ortaya çıkmıştır.

Dünya İslâm Konseyi, bu beyannâmeyi bütün dünyaya ilan etmekle ümit etmektedir ki, bu hizmet, muâsır Müslüman’a bugünkü cihadında bir katkı olsun, Müslüman lider ve idarecilere, kendi aralarında ve başkaları ile olan münasebetlerinde hakkı tavsiyeye bir vesile ve davet olsun. Hiçbir Müslüman’ın cahil kalacağı düşünülemeyen İslâm’ın vaz ve kabul ettiği insan haklarına hürmette, Müslüman milletlere ve halklarıyla olan münasebetlerinde, idare tarz ve metodlarında ve nihayet şahsi ve siyasi hayatlarında kendilerine uyulması gereken nihâi bir hedef olsun.

Aynı şekilde İslâm Konseyi, bu beyannamenin, insan hakları ile ilgilenen mahalli ve milletlerarası kuruluşlar tarafından ilgiyle karşılanacağını, bu müesseselerin elindeki konuyla alakalı dokümanların bir yenisini teşkil edeceğini ve yaşanan hayatta da bu belgedeki esaslara uyulması için çağrı yapılacağını ümit etmektedir.

Allah’tan dileğimiz, bu belgenin hazırlanmasına katkıda bulunan herkese mükâfatını ihsan etmesi, bu beyannamenin kalpleri, gönülleri ve akılları açması ve böylece Müslümanların hayatında yeni bir dönemin başlamasıdır. 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo