Temsilcilerimiz ile istişare toplantısı
24 Eylül 2021, Cuma

     Sağlık Sen Malatya Şube Yönetim Kurulu olarak, temsilcilerimiz ile '6. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarımız' hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

     Toplantıda Şube Başkanımız Sn. Mehmet BİNGÖL, sağlık hizmet kolundaki kazanımlarımızın büyük bir emek ve çalışma sonucu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının büyük bir kısmının çözüme kavuştuğunu ifade etti. Sn. BİNGÖL, yıllardır beklenen 3600 katsayısı ile varılan mutabakatın, sabit ödemelerdeki yüzde 20 oranında yapılacak olan artış ve toplu sözleşme primlerinin 400 TL ye çıkarılmasının sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına büyük bir katkısı olacaktır. Toplantının devamında ilimizde genel yetkili sendika olarak Üniversite Hastanesi , Aile Sosyal Politikalarda görevli arkadaşlarımız da dahil olmak üzere tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının talep,öneri ve çözümlenen sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 

     6. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarımız;

1. Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 artırıldı.

Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve adli tıp kurumunda görev yapan çalışanlar, yüzde 20 zamdan yararlanacak.

• Ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, anestezi, radyoloji, tıbbi sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar,

• Tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfında çalışanlar,

• Memur, bilgisayar işletmeni, veznedar, şoför ve VHKİ gibi genel idari hizmetler sınıfı çalışanları,

• Hizmetli, teknisyen yardımcısı, berber ve gassal gibi yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan tüm sağlık çalışanları ek ödeme sabitinin yüzde 20 artışından faydalanacak.

2. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının ek ödeme kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı.

3. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı. 

4. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının resmi bayramlarda da verilmesi sağlandı. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. 

5. Resmi ve dini bayram tatilleri sebebiyle verilen genel idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenecek.

6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan sağlık çalışanlarının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı. 

7. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı.

8. Sosyal hizmet tazminatının kapsama alanına kadın konuk evi, ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi.

9. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak.

10. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı.  

11. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı. 

12. Uzman ebe ve hemşirelerin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı.

13. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırıldı.

14. Geçici görevlendirilen diş hekimlerine, ek ödemesi yüksek olan kurumdan ödeme yapılacak.

15. “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresinin kaldırılması için çalışma yapılacak. 

16. Sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak. 

17. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, bu sözleşme döneminde tekrar yapılacak.

18. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları milli parklar ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak.

19. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimine devam edilecek. 

20. 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve her oran için enflasyon farkı olacak şekilde yüzdelik zam.

21. Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yükseltildi. İki yılın sonunda 489 TL olacak.

22. 3600 Ek Gösterge süreci yetkili konfederasyon Memur-Sen’in de yer alacağı çalışmayla 2022 yılı içerisinde tamamlanacak.

23. Yetkili konfederasyon Memur-Sen’in de yer alacağı ve 2022 yılı içerisinde tamamlanacak olan çalışmayla sözleşmeli çalışanların 3+1 statüsüne geçirilmesi sağlanacak. 

24. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL, 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL  olarak ödenecek.

25. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımı 429,11 TL’ye çıkarıldı.

26. Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personele 179,34 TL ilave artış yapıldı. 

27. Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılacak.

28. Sözleşmeli personele, sürekli görev yolluğu ödemesine devam edilecek.

 

     Üyelerimizin de bize verdiği sorumluluk ve desteği ile bu kazanımların devamı gelecek. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile toplantımıza iştirak eden tüm temsilci arkadaşlarımıza Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim.

 

Mehmet BİNGÖL

Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı
  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo